Korfball - mo±ki in µenske v isti ekipi!

Ta nadvse zanimiv ±port je ustanovil leta 1903 nizozemski učitlej iz Amsterdama, Nico Broekhuijsen. To je edini ±port, ki ga igrajo me±ane ekipe na najvi±ji ravni. Ekipo sestavljajo 4 mo±ki in 4 µenske! V obrambi mo±ki igrajo proti mo±kim in µenske proti µenskam.

Hitrost, izjemna gibčnosti in ogromno vzdrµljivosti je potrebnih, da vrµe igralec µogo z obema rokama skozi cilindrično oblikovan ko± ali korf (nizozemsko za ko±), ki je postavljen okrog 3,5 m nad tlemi in je priterjen na prostostoječ lesen drog sredi napadalne cone. Ko±arka je neprimerljivo laµji ±port saj je ko± samo 3,05 m nad tlemi.

Pri korfballu lahko igralec strelja samo kadar ko± ni branjen tako, da se mora izredno hitro premikati, da se odkrije za strel na ko±. Korfball postaja vedno bolj priljubljen ±port. Igrajo ga µe v Nemčiji, Belgiji, Angliji, Maleziji, Kanadi in Avstraliji. In kdo je svetovni prvak? Nizozemska. In to µe pet let zapored potem, ko je visoko premagala Belgijo z rezultatom 23 proti 11 v Adelaidu na avstralskem svetovnem prvenstvu leta 1999.

Korfball
Korfball je edini ±port, ki ga igrajo me±ane ekipe, in sicer 4 mo±ki in 4 µenske.

Korfball 1999 World Championship - (c) Rene Oosterom
Korfball - bliskovito hitra igra!
Na svetovnem prvenstvu leta 1999 je Nizozemska (oranµni dresi) premagala Belgijce in osvojila pokal µe petič zapored.
Fotografija je objavljena z dovoljenjem Reneja Oosteroma - Nizozemska stran korfballa