Kdo je najmočnej±i človek na svetu?

To je Finec Jouko Ahola, ki drµi rekord v dviganju najteµjega kamna na "Svetovnem prvenstvu silakov." Kamen je tehtal 215 kg. Jouko je 1,85 m visok in je tudi svetovni prvak v no±enju avtomobilov.

Na tekmovanjih z naslovom "Najmočnej±i človek na svetu" pa je bil 1,67 m visok in 159 kg teµak Anthony Clark s Filipinov najmočnej±i na svetu. V leµečem poloµaju je nad glavo dvignil kar 363 kg.

Organizatorji tekme "Najmočnej±i človek" pa so prepričani, da ta naslov pripada Johnu Wootenu iz zvezne drµave Massachusetts. Pri starosti 51 let je vlekel rečno ladjo na Mississippiju proti rečnemu toku; na pleča si je dvignil slona; zadrµal dva reaktivna letala da nista mogla vzleteti in potegnil 280-tonski vlak po tračnicah. John Wooten je visok 1,86 m in tehta 132 kg. Začel je tekmovati kot silak leta 1969, ko je slučajno spoznal 79 kg teµkega moµakarja v sedemdesetih letih, ki je z golimi rokami zvijal µeblje za pritrjevanje µelezni±kih tračnic in ga je naučil kako si dvigne± slona na hrbet.

Američanko Jano Suffolk Todd imajo za najmočnej±o µensko na svetu. Bila je prva µenska, ki je dvignila 1,000 funtov v treh dvigih.

Jouko Ahola
Jouko Ahola: najmočnej±i človek na svetu leta 1997 in 1999.

Prvenstvo najmočnej±ih moµ na svetu