Da po±evni stolp v Pisi ni nikoli stal naravnost

Kmalu zatem, ko se je gradnja začela leta 1173, so se temelji stolpa v Pisi začeli posedati. Gradnjo so zaustavili in jo nadaljevali ±ele 100 let pozneje. Takrat je postalo očitno, da stolp v Pisi stoji postrani in da se nagiba proti jugu.

Leaning Tower of Pisa

Od leta 1911 stolp redno merijo in od takrat se vrh stolpa nagiba za 1,2 milimetra (0,05 palcev) na leto. Danes je vrh stolpa v Pisi nagnjen za 5,3 m (17,4 čevljev).

Ko se je leta 1989 zvonik katedrale Pavia zru±il, je Consorzio Progetto Torre di Pisa (Konzorcij projekta stolpa v Pisi) naročil strokovnjakom naj po±evni stolp stabilizirajo. Ker se je v prvih letih obstoja stolp nagibal v različnih smereh, je rahlo zakrivljen, tako kot banana. Zdaj se strokovnjaki ukvarjajo s podnoµjem stolpa in ne s samo konstrukcijo in tako posku±ajo počasi poravnati vrh stolpa za 20 cm (pribl. 8 palcev). To pa pomeni, da bo 800 let stari stolp ostal po±even. Postanite dobitnik potovanja za dve osebi na po±evni stolp v Pisi.

Po±evni stolp v Pisi stoji na Trgu čudeµev (Piazza dei Miracoli) v Pisi v Italiji. Do vrha po±evnega stolpa v Pisi vodi 296 stopnic.