Da so nekateri proizvodi prišli na tržišče šele po stotih letih

Prvi postopek faksiranja je patentiral Aleksander Bain leta 1843, toda stroji za pošiljanje faksov so se uveljavili ±ele leta 1964. Leta 1888 je Frank Sprague zgradil električno železnico, toda električne lokomotive so se pojavile šele leta 1895. Eugene Ely je z letalom pristal na plovilu leta 191,1 toda letalonosilko so izpopolnili šele 20 let pozneje.

Andre Jacques Garnerinthe je v Franciji leta 1793 opravil priv skok s padalom in to s toplozračnega balona. Leonardo da Vinci je narisal podorbne načrte za padalo µe leta 1485. Narisal je tudi ±tudijo za helikopter, bojni tank in vpotegljiva pristajalna kolesa letala. Prvi helikopter, ki je lahko ponesel osebo je pilotiral Paul Cornu leta 1907. Tanki so bili prvič uporabljeni leta 1917 med prvo svetovno vojno v francoskem kraju Cambrai. Prvo letalo z vpoteglivimi pristajalnimi kolesi je bilo zgrajeno leta 1933. Da Vinci je tudi predlagal podvodno napravo za dihanje. Jacques-Yves Cousteau in Emile Gagnon pa sta uveljavila potaplanje z akvalungo šele leta 1943, kar je 458 let pozneje.

Čeprav je Aleksander Fleming odkril penicilin leta 1928 sta šele leta 1938 Howard Florey in Ernst Cahin odkrila način kako penicilin gojiti in sta to tudi predstavila šele leta 1942.

Adolf Fick je prvi predlagal kontaktne leče leta 1888 in čeprav sta dve firmi izdelovali steklene leče, je šele Kevin Tuohy leta 1952 odkril plastično kontaktno lečo.

Palično kodo sta odkrila Bernard Sislver in Norman Woodland. Njun sistem je s pomočjo svetlobe bral sklop koncentričnih krogov, toda počakati je bilo treba dve desetletji, da so se pojavili računalniki in da je njuno odkritje postalo praktično izvedljivo.

Računalnik se je pojavil leta 1943, kar je več kot 100 let po tem, ko je Chalres Babbage zgradil prvo programabilno napravo. Babbage je opustil svojo zamisel potem, ko ni mogel zbrati dovolj sredstev za razvoj.

Charles Babbage Charles Babbage (1792-1871). Leta1834 je zgradil analitični stroj, predhodnik računalnika. Ni mu ospelo pridobiti potrebnih sredstev za razvoj, ker so uradniki menili, da tak stroj nima nobene prihodnosti.

Thomas Edison je odkril gramofon leta 1877. Peter Carl Goldmark je odkril LP ploščo leta 1948. Kompaktno plo±čo pa sta odkrila Joop Sinjou in Toski Tada Doi leta 1979. Preteklo je 15 let predno je kompaktna plo±ča izpodrinila klasično gramofonsko ploščo.

Internet je začel delovati leta 1979. Tim Berners Lee je lansiral Svetovni splet (WWW) leta 1989. Splo±no pa se je raz±iril šele po uvedbi brkljalnika Mosaic leta 1994.