Sargaško morje nima obale

Sargaško morje se nahaja na sredi Atlantika med karibskimi otoki in Azori. Jules Verne ga omenja v svojem romanu "Tisoč milj pod morjem".

Sargaško morje obkrožata Zalivski tok in Severno ekvatorski tok, ki tako oblikujeta ovalno morje, ki se počasi pomika v smeri urinega kazalca.

Voda tega morja je izredno topla in čista, sinje barve in polna alg. Prvi pomorščaki, ki so naleteli na brezveterje v teh vodah so mislili, da so se njihove ladje zapletle v alge. Imenovali so ga morje "sargaco", kar po portugalsko pomeni grozdje, ker na to spominjajo mehurčkasti plovci morskih alg.

Sargaško morje so imenovali tudi "plavajoča puščava". Čeprav okrog ena tretjina atlantskega planktona zraste tukaj, Sarga±ko morje nima dovolj hranilnih snovi, da bi privabilo komercialno zanimive ribe. Toda veliko število majhnih morski živali, kot so rakci, kozice in hobotnice, živi med algami tega morja. Zelo so navezani na morsko travo in če se je nebi dobro držali bi potonili in poginili.

Sargaško morje je tudi kraj kamor prihajajo jegulje od zelo daleč. Nevidne sile vlečejo te kačaste ribe iz Evrope, Mediterana in Združenih držav, da se pridejo drstiti, zleči ikre in poginiti. Od tukaj njihove ličinke potujejo dalec nazaj do celinskih voda.

Sargaško morje se nahaja sredi Atlantskega oceana in pokriva okrog 2 miiljona kvadratnih kilometrov.

Vode Sargaškega morja so izjemno modre in imajo visoko vsebnost soli.

Sargaško morje je 5km globoko, tako, da so alge brez korenin.