Airbus A380

Dvonadstropna reaktivna letala - Airbus A380 - novo udobje visoko nad oblaki

Predvidevajo, da se bo do leta 2050 svetovni potni±ki promet povečal z dana±njih 24 trilijonov kilometrov na leto na več kot 100 trilijonov kilometrov. Potovanje z avtomobilom se bo zmanj±alo s 53% skupnega prometa na 35%, medtem ko se bo promet s hitrimi prevoznimi sredstvi kot je letalo, povečal s trenutnih 9% na več kot 40%.

To povečanje bo povzročilo ±e večji pritisk na zmogljivost letal, saj bodo letalske druµbe napele vse sile, da bodo povečale ±tevilo sedeµev in tako obdrµale stro±ke obratovanja na minimumu. Pogosto so sedeµi na letalu pretesni, ±e posebej v turističnem razredu, kar včasih pripelje do nasilnega obračunavanja med potniki. Vse kaµe, da je podjetje Airbus re±ilo problem, kako povečati udobje potovanja z letalom: zgradilo je dvonadstropno letalo A380.

notranjost letala A3XX
Notranjost letala A380.
Popolno udobje - lahko pričakujete celo vrsto najnovej±ih naprav za razvedrilo in zabavo.

Airbus bo uvedel druµino letal A380 z dvema hodnikoma med sedeµi in z dvemi nadstropji. Tako bodo potniki imeli več prostora kot na kateremkoli drugem letalu. Stopnice, podobne tistim na potni±kih ladjah, vodijo z enega nadstropja na drugo. Prostori letala, namenjeni za prtljago pa se lahko uporabljajo za prodajalne, rekreacijo ali spanje.

Osnovna različica letala A380-100 bo imela prostor za največ 555 potnikov v treh razredih in bo premagovala razdalje do 14.200km. Podalj±ana različica tega letala, A380-200, bo lahko prevaµala 656 patnikov na razdalje do 14.200km. Različica z oznako A380-100R bo ±e vedno imela 555 sedeµev, njena največja potovalna razdalja pa bo 16.200km. Načrtujejo tudi manj±o različico z oznako A380-50R. Ta bo prevaµala 481 potnikov na razdaljah do 16.200km, tako kot različica 100R.

Za potrebe trµi±ča tovornega letalskega prometa, ki raste dvakrat hitreje kot potni±ki letalski promet, bodo uvedli Airbus A380-100F. To letalo bo lahko prevaµalo 150 ton na razdaljo do 10.630km. Načrtujejo pa tudi dve Combi različici: letalo s sedmimi predeli v glavnem prostoru letala s 473 sedeµi in 37,9 tonami tovora bo doseglo največjo razdaljo 13.500km; letalo z 11predeli pa bo imelo 421 sedeµev, tovorno kapaciteto 51,3 ton in bo doseglo največjo razdaljo 12.940km.

Na zahtevo letalskih druµb in uprav letali±č, velikost letala A380 odgovarja vodoravnemu gabaritu 80 x 80m, kar pomeni, da to letalo lahko uporablja vse obstoječe pristajalne steze, dostopne steze in letali±ke terminale. A380 bo potreboval isto vzletno razdaljo kot Boeing 747, čeprav je njegov trup 25cm ±ir±i. Airbus je razvil tudi nov lahek material, imenovan Glare, narejen iz steklenih vlaken in aluminijaste spojine, zaradi česar je to letalo nekaj ton laµje.

Airbus predvideva, da bo A380 nudil najudobnej±e potovanje z letalom neglede na velikost potnika ali razred njegove vozovnice. Prvi poleti so načrtovani za leto 2004.

Airbus A3XX
Dvonadstropno potni±ko letalo Airbus A380

Airbus Industrie je partnerstvo največjih evropskih proizvajalcev letal: CASA (©panija), Aerospace (Velika Britanija), DaimlerChrysler Aerospace Airbus, in Aerospatiale.

Airbus predvideva, da bo v naslednjih 20 letih prodal okrog 1,300 letal kategorije A380.

Največji bombnik na svetu je Ilyu±in-76TD. Naenkrat lahko odvrµe dovolj vode, da pokrije 6 nogometnih igri±č z dvojno ±irino.

Gustave A. Whitehead's monoplane

Wilbur in Orville Wright nista doµivela dneva, ko je ves svet končno priznal njune doseµke. Toda, ali sta bila res prva, ki sta poletela z motornim letalom? Ali pa se je letalo na sliki dvignilo v zrak, ±e predno je to uspelo bratoma Wright?

Graf Zeppelin je velikokrat preletel Atlantik. Leta 1929 je celo obletel zemeljsko oblo v 21 dneh. Toda to ni bil prvi polet okrog sveta.