Vsako leto po vsem svetu razdelijo več kot 500 milijonov izvodov svetopisemskih publikacij

Sveto pismo - v celoti ali v okrnjeni obliki - je prevedeno v 2.233 jezikov. Tako pravi poročilo z leta 1999 o jezikovnih različicah Svetega pisma, ki ga je izdalo Zdruµenje svetopisemskih dru±tev.

Prvo svetopisemsko dru±tvo je bilo ustanovljeno leta 1804. Imenovalo se je Britanska in tuja misija svetopisemskih dru±tev (British and Foreign Bible Society Mission). Zdruµenje svetopisemskih dru±tev je bilo ustanovljeno leta 1946 na konferenci v angle±kem kraju Haywards Heath. 127 članic tega zdruµenja deluje v več kot 200 deµelah in teritorijih. Trenutno sodelujejo na 685 prevajalskih projektih. Od teh se vsaj del Svetega pisma prvič prevaja v 468 jezikov.

Po najnovej±ih statistikah je leta 1998 svetovna distribucija Svetega pisma nacionalnih svetopisemskih dru±tev dosegla 20,8 milijonov izvodov celotnega besedila, 20,1 milijonov Nove zaveze, 19,4 milijonov delnih prevodov (najmanj ena knjiga Svetega pisma), 16,5 milijonov modernih delnih prevodov, 35,5 milijonov modernih izborov in kar 472,7 milijonov izvlečkov Svetega pisma (manj kot ena knjiga Svetega pisma). Distribucija na Kitajskem je dosegla skoraj 2,4 milijonov izvodov. Povečala se je tudi na Srednjem vzhodu. Skupno ±tevilo izvodov Svetega pisma, ki so bil razdeljeni leta 1998, je doseglo 20,751,515. Skupno ±tevilo izvodov Svetega pisma ali izvlečkov le-tega, ki so jih razdelila svetopisemska dru±tva po vsem svetu, pa je doseglo 585,023,708. Ne, to ni tipkarska napaka: to je več kot 585 milijonov primerkov svetopisemskih publikacij.

Zgoraj navedeni podatki predstavljajo distribucijo svetopisemskih dru±tev in njihovih uradov, ki so zdruµena v Zdruµenje svetopisemskih dru±tev in ne vključujejo distribucijo drugih zaloµnikov.

Ali ste vedeli?

Paradiµnik je najbolj priljubljen sadeµ na svetu. Nekateri proizvodi so pri±li na trµi±če ±ele po 100 letih!

Zgodovina angle±kega prevoda Svetega pisma