Da Gutenberg ni prvi izumil tiskarskega stroja

Johannesa Gutenberga pogosto omenjajo kot tistega, ki je leta 1454 izumil tiskarski stroj. Toda niti tiskanja niti premičnega stavka ni prvi izumil Gutenberg in tudi prve knjige ni natisnil on. Kitajci so tiskali s pomičnim stavkom µe leta 1040, toda kasneje so ta način tiskanja opustili.

®e pred tiskanjem knjig s pomičnim stavkom so Kitajci v 9. stoletju uporabljali lesene plo±če za ročno tiskanje budističnih spisov na svitke. Čeprav ni obstoječih primerkov kitajskih tiskarskih strojev iz 11. stoletja, je najstarej±a obstoječa natisnjena knjiga budistična "Diamantna sutra" z leta 868 n.±. Gutenberg pa ni vedel za kitajske tiskarske postopke.

Leta 1450 je Gutenberg postal partner premoµnih Johanna Fausta in Petra Schöfferja. Leta 1454 pa je natisnil tur±ki koledar in slavno 42-vrstično Sveto pismo, katerega je natisnil 170 izvodov. Naslednje leto se je sprl s svojima druµabnikoma in na sodi±ču izgubil toµbo proti njima. Gutenberg je tako izgubil svoje tiskarsko podjetje in finančno propadel.

Po njegovem finančnem polomu je malo znanega o Gutenbergu. Proti koncu svojega µivljenja se ga je elektor Adolf von Nassau usmilil in ga imenoval za svojega dvorjana. Gutenberg je umrl leta 1468 v Mainzu.

Čeprav Gutenberg ni izumil tiska, je tiskanje, zahvaljujoč njegovim poizkusom, postalo bolj praktično. Uporabljal je pe±čene kalupe za vlivanje črk in prilagodil tiskarske lesoreze za tiskanje stavčnih strani. Vseeno pa je Gutenberg izumitelj premičnega stavka Zahodnega sveta, njegov postopek tiskarskega stavka pa je ostal nespremenjen pet stoletij. Danes je Gutenberg gotovo najslavnej±i tiskar vseh časov.

Gutenberg Bible copyright British Library Board

V 17. in 18. stoletju so se na Japonskem ljudje zbirali v majhnih skupinah in plačali nekaj malega zato, da so jim naglas prebirali najnovej±e novice

Zgodovina prevajanja Svetega pisma v angle±čino