Ko±arko so prvič igrali µe pred 1.700 leti

Leta 1891 je učitelj telovadbe z imenom James Naismith razmi±ljal kako bi popestril telovadbo svojih varovancev. Na nasprotnih straneh telovadnice je na balkon pribil ko±are za breskve in izzval ±tudente naj vrµejo nogometno µogo skozi ko±. In tako se je rodila ko±arka moderne dobe.

Kovinski obroč se je pojavil leta 1893 in kmalu za tem je nogometno µogo nadomestila prva ko±arkarska µoga. Danes ko±arkarska µoga meri 24 cm po premeru in ima obseg od 75 do 76cm, tehta pa okrog pol kilograma. Kovinski obroči oranµne bareve meri 45,7 cm po premeru. Sintetična µoga ima nagrbančeno povr±ino za bolj±i oprijem roke.

Neke vrste ko±arke pa so igrali dolga stoletja µe veliko pred izumom moderne ko±arke. Tudi prihodki ±portnikov takrat niso bili tako visoki kot danes. V času Majev (od leta 300 do 900 n.±.) si je igralec, ki je dal gol lahko prisvojil premoµenje kateregakoli gledalca, ki ga je ujel.

Dimenzije ko±arkarskega igri±ča so 15,2m x 28,6m za profesionalce in za univerzitetna mo±tva; 15,2m x 25,6m za starej±e gimnazijce in 12,8m x 22,5m za mlaj±e gimnazijce. Oznake na mednarodnem ko±arkarskem igri±ču so lahko različne.

Ko±arka je najbolj gledan ±port na Filipinih toda ne v ZDA, kjer več ljudi gleda profesionalce ameri±kega rugbyja (football), baseballa in keglanja.

Kdo je najmočnej±i človek na svetu?