Na Zemlji nas je µe 7 bilionov

Ameri±ki urad za popis prebivalstva (US Census Bureau) je sporočil, da se je 6 bilionti prebivalec Zemlje rodil ob 13:24h, v nedeljo, 18. julija 1999. Zdruµeni narodi pa so za dan tega prelomenga dogodka določili 12. oktober 1999. 7 bilionti: 31. oktober 2011.

Vsako sekundo se rodi 5 ljudi in 2 umreta, kar pomeni prirastek 3 ljudi na sekundo. Pri taki stopnji rasti se bo svetovno prebivalstvo podvojilo vsakih 40 let in bo dosego 12 bilionov čez 40 let, 24 bilionov čez 80 let in več kot 48 bilionov čez 120 let. Ne glede na to pa Zdruµeni narodi predvidevajo, da se bo v 120 letih svetovno prebivalstvo stabiliziralo pri 12 bilionih. Kot razlog navajajo druµinsko načrtovanje, ki bo pripeljalo do nizke natalitete po vsem svetu. Pri tem igra izobrazba ključno vlogo: skoraj polovico 6 bilionskega prebivalstva je starih manj kot 25 let.

Nedavna eksplozivna rast prebivalstva ni samo posledica povečane natalitete, temveč tudi rekordnega upada mortalitete. Pomemben napredek na področju javnega zdravstva in nege, veliko povečanje kmetijski pridelkov in ±iritev globalne ekonomije so prispevali k eksplozivni rasti prebivalstva in vedno dalj±e povprečne µivljenske dobe prebivalcev Zemlje.

Leta 1900 je samo eden na 10 ljudi µivel v mestu. ®e leta 1994 pa je vsak drugi zemljan µivel v urbanem okolju, kar je pripeljalo do megapolisov z na desetine milioni prebivalcev. Morda se bo izkazalo, da bosta upravljanje tako ogromnih urbanih centrov in bolj smotrno izkori±čanje virov na±ega planeta najbolj pereča problema tega stoletja.

®ena in otrokVsak dan se ljubi 200 milionov parov, rojenih je 400,000 dojenčkov in umre 140,000 ljudi.

®ena in otrok v AfrikiČeprav svetovno prebivalstvo nezadrµno raste in se pu±čave ±irijo, se v zadnjih 200 letih lakota pojavlja manj pogosto. Lakoto v Afriki, ki jo gledamo na televiziji, so povzročili politični nemiri in drµavljanske vojne, ki motijo gospodarstvo, paralizirajo promet in preprečujejo dostavo hrane na prizadeta območja.

Drµave z največ prebivalci v letu 1999

1. Kitajska: 1,246,871,951
2. Indija: 1,000,848,550
3. ZDA: 272,639,608
4. Indonezija: 216,108,345
5. Brazilija: 171,853,126
6. Rusija: 146,393,569
7. Pakistan: 138,123,359
8. Banglade±: 127,117,967
9. Japonska: 126,182,077
10. Nigerija: 113,828,587

Drµave z največ prebivalci leta 2020

1. Kitajska: 1,397,433,520
2. Indija: 1,340,864,767
3. ZDA: 323,051,790
4. Indonezija: 276,016,998
5. Brazilija: 204,186,970
6. Pakistan: 198,723,118
7. Nigerija: 183,962,179
8. Banglade±: 170,879,014
9. Rusija: 141,310,968
10. Mehika: 134,387,283

Vir: Ameri±ki urad za popis prebivalstva, mednarodna baza podatkov

Ali ste vedeli, da se Gibraltar imenuje po biv±em suµnju?