Da je prvi roman napisala µenska

Leta 1007 je japonska plemkinja Murasaki ©ikibu napisala prvi pravi roman. Imenoval se je "Zgodba o Genjiju" in pripoveduje zgodbo o princu, ki je iskal ljubezen in modrost.

Do Srednjega veka je bilo napisanih µe veliko romanov o kraljih in juna±kih vitezih, toda v poznem 16. stoletju se je uveljavilo protiromantično gibanje. Takrat so negativne osebnosti igrale glavne vloge v romanih. Prvi tak roman je imel naslov "®ivljenje Lazarilla de Tormesa," ki ga je leta 1554 spisal neznan avtor. Govori o ubogem dečku, ki si utira pot v svet tako, da goljufa svoje delodajalce.

Antiroman so izumili Francozi. Pisci antiromana zatrjujejo, da tradicionalni romani podajajo napačno podobo sveta, pribliµno tako kot telenovele ali tako, kot jo je opisala Murasaki ©ikibu. Namesto da bi si zgodbe izmi±ljevali, antiromanopisci poudarjajo podrobnosti µivljenja in sveta.

Avtor ki je napisal največ romanov je tudi µenska. Barbara Cartland je napisala 723 romanov. Prodanih je bilo več kot bilijon izvodov njenih del tako, da je Barbara Cartland postala komercialno najbolj uspe±en romanopisec vseh časov.

Na Islandu natisnejo več knjig na prebivalca kot katerakoli druga drµava na svetu, toda Velika Britanija izda več posameznih literarnih del, skupaj okoli 100,000 na leto. Na prebivalca Norveµani potro±ijo za knjige več kot katerakoli drug narod na svetu. Na leto v ZDA objavijo okrog 60,000 različnih knjig. Amazon.com je največja knjigarna na svetu, kjer lahko dobite okrog 2,5milijonov različnih knjig.

Gutenberg ni bil prvi, ki je tiskal knjige!