สัตว์ร้องอย่างไร

ลิงเอพ (Apes) ร้องเจี๊ยกๆ (gibber)

ลาแอส (Asses) ร้องเบร (bray)

หมี (Bears) ร้องคำราม (growl)

ผึ้ง (Bees) ร้องหึ่งๆ (hum, buzz, murmur)

แมลงปีกแข็ง (Beetles) ร้องหึ่งๆ (drone)

นก (Birds) ร้องเป็นเพลง (sing)

นกกาน้ำ (Bitterns) ร้องบูม (boom)

นกเดินดงดำ (Blackbirds) ร้องคล้ายเสียงนกหวีด (whistle)

วัวตัวผู้ (Bulls) ร้องเสียงดัง (bellow)

ลูกวัว(Calves) ร้องแบะๆ (bleat)

แมว (Cats) ร้องเหมียวๆ (meow, mew) ร้องเวลาพอใจ (purr) ร้องเวลาตีกัน (caterwal)

ไก่ (Chickens) ร้องกุ๊กๆ (peep) ร้องกระต๊าก ๆ (cackle)

ไก่ตัวผู้ (Cocks) ขัน (crow)

วัวตัวเมีย (Cows) ร้องมอๆ (moo, low)

อีกา (Crows) ร้องกาๆ (caw)

นกดุเหว่า (Cuckoos) ร้องกุ๊กกู (cuckoo)

กวาง (Deer) ร้องเสียงใส (bell)

สุนัข (Dogs) เห่า (bark woof, arf)

ปลาโลมา (Dolphins) ร้องคลิก (click)

นกพิราบ (Doves) ขันคู (coo) ร้องเสียงต่ำๆ (moan)

เป็ด (Ducks) ร้องแคว้กๆ (quack)

นกอินทรีย์ (Eagles) ร้องเสียงแหลม (scream)

ช้าง (Elephants) ร้องแป๊นๆ (trumpet)

นกเหยี่ยว (Falcons) ร้อง (chant)

แมลง (Flies) ร้องหึ่ง (buzz)

สุนัขจิ้งจอก (Foxes) เห่า(bark) ร้องเอ๋ง (yelp)

กบ (Frogs) ร้องโอ๊บๆ (croak)

ห่าน (Geese) ร้องก๊าบๆ (cackle) ร้องขู่ (hiss) ร้องฮ้องค์ (honk)

ยีราฟ (Giraffes) ร้องแบ๊ะๆ (bleats) ร้องเสียงต่ำๆ (grunts)

ตั๊กแตน (Grasshoppers) ร้องจี๊ด (chirp), ส่งเสียงดังสวบๆ (pitter)

ไก่ป่า (Grouse) ทำเสียงเป็นจังหวะ (drum)

ไก่ต๊อก (Guinea fowl) ร้อง (cry)

หนูตะเภา (Guinea pigs) ร้องจี๊ดๆ (squeak, whistle)

นกนางนวล (Gulls) ร้องเสียงห้าว (squawk)

ระต่ายป่า (Hares) ร้องเสียงแหลมสั้น (squeak)

นกเหยี่ยวฮอว์ค (Hawks) ร้องเร็วๆ (scram)

ฮิปโป (Hippos) ร้องเบร (bray)

ม้า (Horses) ร้องฮี้ (neigh, whinny)

ไฮยีนา (Hyenas) ร้องเหมือนเสียงหัวเราะ (laugh)

ลูกแมว (Kittens) ร้องเหมียวๆ (mew)

สิงโต (Lions) คำราม (roar)

นกกินปลา (Loons) ร้องเสียงโหยหวน (howl)

นกกางเขน (Magpies) ร้องจิ๊บๆ (chatter)

หนู (Mice) ร้องจี๊ดๆ (squeak, squeal)

ลิง (Monkeys) ร้องเจี๊ยกๆ (chatter, gibber)

นกไนติงเกล (Nightingales) ร้องเสียงแหลม (pipe) ร้องเสียงรัวๆ (warble) ร้องจั๊กจั๊ก (jug-jug)

นกเค้าแมว (Owls) ร้องฮูท (hoot) ร้องเสียงแหลม (screech) ร้องเสียงโหยหวน (wail)

วัว (Oxen) ร้องมอ (low) ร้องเสียงดัง (bellow)

นกแก้ว (Parrots) พูด (talk)

นกยูง (Peacocks) ร้องเสียงแหลม (scream)

ลูกนกเพ็นกวิน (Penguin babies) ร้องแบ๊ะๆ (bleat)

นกพิราบ (Pigeons) ร้องคู (coo)

หมู (Pigs) ร้องอู๊ดๆ (grunt, squeal, squeak)

กา (Ravens) ร้องกา (croak)

แรด (Rhinos) ร้องดังฟืดๆ (snort)

การู้กส์ (Rooks) ร้องกา (caw)

นกอีก๋อย (Sandpipers) ร้องเสียงแหลม (pipe, whistle)

นกทะเล (Shearwaters) ร้องเสียงเล็กแหลม (shrill)

แกะ (Sheep) ร้องแบ๊ะๆ (bleat, baa)

งู (Snake) ขู่ฟ่อๆ (hiss)นกกระจอก (Sparrow) ร้องจ๊อกๆ (chirp)

กวางตัวผู้ (Stags) ร้องเสียงดัง (bellow, call)

นกนางแอ่น (Swallows) ร้องเหมือนเสียงหัวเราะ (titter)

หงส์(Swans) ร้องครีย์ (crey) ร้องขู่ (hiss) ร้องเสียงต่ำ (grunt)

เสือ (Tigers) ร้องคำราม (roar, growl)

เต่า (Tortoises) ร้องเสียงต่ำๆ (grunt)

ไก่งวง (Turkeys) ร้องจากในลำคอ (gobble)

หมาป่า (Wolves) หอน (howl)

สัตว์ตัวน้อยๆ