รู้ไหม ศีรษะของมนุษย์มีกระดูกอยู่ 22 ชิ้น?

ศีรษะมนุษย์นั้นมีกระดูก 22 ชิ้น ประกอบด้วยกะโหลกศีรษะและกระดูกใบหน้า กะโหลกศีรษะมีกระดูกอยู่ทั้งสิ้น 8 ชิ้น ได้แก่ กระดูกส่วนหน้า กระดูกด้านข้างสองชิ้น กระดูกขมับสองชิ้น กระดูกท้ายทอยด้านหลัง กระดูกส่วนบนด้านหลังช่องจมูก และกระดูกใหญ่ที่ฐานกะโหลกศีรษะ ใบหน้าของมนุษย์ประกอบด้วยกระดูก 14 ชิ้น ซึ่งรวมถึงกระดูกแม็กซิลลา (ขากรรไกรบน) และกระดูกแมนดิเบิล (ขากรรไกรล่าง) ด้วย

กะโหลกศีรษะจะช่วยปกป้องสมองเอาไว้สมองของผู้ใหญ่เพศชายโดยทั่วไปจะมีน้ำหนักราว 1,375 กรัม (49 ออนซ์) สมองของเทอร์จีเนฟ นักประพันธ์ชาวรัสเซียมีน้ำหนัก 2,021 กรัม (71ออนซ์) สมองของบิสมาร์กหนัก 1,807กรัม (64 ออนซ์) ขณะที่สมองของแกมเบตต้า รัฐบุรุษชื่อก้องชาวฝรั่งเศส หนักเพียงแค่ 1294 กรัม (46 ออนซ์) เท่านั้น สมองของเพศหญิงจะมีขนาดเล็กกว่าเพศชายเล็กน้อย สมองขนาดใหญ่ที่สุดในเพศหญิงซึ่งได้รับการบันทึกไว้มีน้ำหนัก 1,742 กรัม (46 ออนซ์) ส่วนสมองของไอน์สไตน์นั้นอยู่ในระดับปานกลาง (1,230กรัม (43.39 ออนซ์))

สมองของช้างมีน้ำหนัก 5,000 กรัม (176 ออนซ์ หรือ 11 ปอนด์) ขณะที่สมองปลาวาฬหนัก 10,000 กรัม (352 ออนซ์ หรือ 22 ปอนด์) เมื่อเทียบส่วนกับร่างกายแล้ว สมองของปลาวาฬมีขนาดเล็กกว่าสมองมนุษย์มาก ทำให้ดูเหมือนว่ามนุษย์นั้นมีภาษีดีกว่า จนกระทั่งมีการค้นพบว่าลิงแคระมีน้ำหนักสมอง 1 กรัมต่อน้ำหนักร่างกาย 27 กรัม (0.95 ออนซ์) และลิงแคปูชินนั้นมีสมองหนัก 1 กรัมต่อน้ำหนักร่างกาย 17.5 กรัม ขณะที่มนุษย์มีน้ำหนักสมองเพียง 1 กรัมต่อน้ำหนักร่างกาย 44 กรัม

สมองของมนุษย์ประกอบด้วยหน่วยประสาท (เซลล์ประสาท) มากกว่าหนึ่งร้อยพันล้านหน่วย โดยคำสั่งจากสมองในรูปจังหวะการเต้นของไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านหน่วยประสาทเหล่านี้ จังหวะการเต้นดังกล่าวเดินทางด้วยความเร็วมากกว่า 400 กม./ชม. (250 ไมล์/ชม.) และสร้างกระแสไฟฟ้าในปริมาณมากพอที่จะเปิดหลอดไฟฟ้าได้ สมองของมนุษย์ใช้พลังงานมากกว่าอวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกายโดยจะใช้พลังงานปริมาณมากถึง 1 ใน 5 ของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป

มีการประมาณว่ามนุษย์อายุ 100 ปีผู้ซึ่งมีความจำสมบูรณ์นั้น มีความสามารถทางสติปัญญาเทียบได้กับคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำ 10 ยกกำลัง 15 บิต (หนึ่งเพตาบิต) เมื่อดูจากอัตราการพัฒนาชิปคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ตัวเลขดังกล่าวอาจเป็นไปได้ ในอีกราว 35 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม นี่กินความเฉพาะความสามารถด้านการจำเท่านั้น หาใช่ขั้นตอนอันสลับซับซ้อนในการสร้างความคิดและอารมณ์ไม่

แต่มาคิดกันอย่างนี้ดีกว่า ไม่ว่าสมองของเราจะละเอียดซับซ้อนมากเพียงไหน คุณก็ยังคิดอะไรได้ทีละเรื่องอยู่ดีดังนั้น คิดในแง่ดีไว้ดีกว่า

เมื่อแรกเกิดมาคุณเกิดมีกระดูก 300 ชิ้น แต่พอเติบใหญ่เต็มที่คุณมีกระดูกเหลือเพียงแค่ 206 ชิ้นเท่านั้น

เนื้อที่หนึ่งในสี่ของสมองคนเรานั้นใช้ในการควบคุมสายตา จริงๆ แล้วมนุษย์มองเห็นด้วยสมอง โดยที่ดวงตาเพียงทำหน้าที่เสมือนกล้องถ่ายรูป

นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่า "ความจำแบบภาพถ่าย" เป็นเรื่องลึกลับ คนฉลาดนั้นจะฝึกสมองให้จดจำได้อย่างดีเยี่ยม

กะโหลกศีรษะมีช่องเล็กๆ อยู่มากมายที่ฐานกะโหลก ซึ่งเปิดให้คำสั่งจากสมองเดินทางไปยังจุดหมายได้

ขนาดของสมองไม่อาจนำมาใช้วัดระดับความสามารถทางสติปัญญาของสัตว์หรือมนุษย์ได้

Human brain