รู้ไหม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยระหว่างวันที่ 3 ถึง 13 กันยายน ค.ศ. 1752?

เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1752 บริเตนใหญ่และอาณานิคมอเมริกันของบริเตนใหญ่ ได้เปลี่ยนจากการใช้ปฏิทินจูเลียนมาเป็นปฏิทินเกร็กกอเรียน และเนื่องจากปฏิทินจูเลียนช้ากว่าปฏิทินเกร็กกอเรียนอยู่ 11 วัน ด้วยเหตุนี้ ในวันที่เปลี่ยนปฏิทิน หลังจากวันที่ 2 กันยายนผ่านไปก็มาถึงวันที่ 14 กันยายนเลยทีเดียว ผลที่เกิดขึ้นคือ ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 13 กันยายนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่เรื่องเดียว!

การเปลี่ยนปฏิทินยังส่งผลต่อการฉลองวันเกิดของจอร์จ วอชิงตันด้วย จอร์จ วอชิงตันนั้นเกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1731 แต่เมื่อเปลี่ยนปฏิทินนั้นมีวันถูกตัดออกไป 11 วัน เขาจึงมาครบรอบวันเกิดเอาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ขณะเดียวกัน วันปีใหม่ก็ถูกเปลี่ยนจากวันที่ 25 มีนาคมมาเป็นวันที่ 1 มกราคม ดังนั้น หากถือตามปฏิทินใหม่แล้ว จอร์จ วอชิงตันก็เกิดใน ค.ศ. 1732

ปฏิทินโรมันฉบับแรก (เริ่มนำมาใช้เมื่อปีที่535 ก่อนคริสต์ศักราช) มีทั้งสิ้น 10 เดือน คิดเป็น 304 วันในหนึ่งปี และเริ่มต้นด้วยเดือนมีนาคม เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์นั้นถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลัง ในปีที่ 46 ก่อนคริสต์ศักราช กษัตริย์จูเลียสซีซาร์ได้ทรงสร้าง “ปีแห่งความสับสน" ขึ้น เพื่อจะให้ปฏิทินสอดคล้องกับฤดูกาล พระองค์รับสั่งให้เพิ่มวันอีก 80 วันเข้าไว้ในปีนั้น ส่งผลให้มีจำนวนวันเพิ่มเป็น 445 วัน มีการตั้งให้ปีสุริยคติซึ่งมี 365 วันกับอีก 6 ชั่วโมงเป็นหลักของปฏิทินใหม่ และสำหรับอีก 6 ชั่วโมงนั้น ทุกๆ 4 ปีจะถูกนับให้เป็นปีที่มี 366 วัน จากนั้นเป็นต้นมา กษัตริย์ซีซาร์ได้ทรงมีคำสั่งให้เริ่มต้นปีในวันที่ 1 มกราคม

ใน ค.ศ. 325 พระเจ้าคอนสแตนตินมหาราช จักรพรรดิโรมันพระองค์แรกที่เป็นคริสเตียน ได้ทรงเริ่มให้วันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของสัปดาห์แบบใหม่ซึ่งมี 7 วัน นอกจากนี้ ยังทรงริเริ่มวันเฉลิมฉลองทางศาสนาที่แต่ละปีอาจไม่ใช่วันเดียวกัน (วันอีสเตอร์) และที่เป็นวันเดียวกันทุกปี (วันคริสต์มาส)

ใน ค.ศ. 1545 สภาแห่งเทร็นท์ (สภาสามัญแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก) ได้มอบอำนาจให้สันตะปาปาปอลที่สามทำการปฏิรูปปฏิทินอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคำแนะนำของบาทหลวงคริสโตเฟอร์ คลาเวียส นักดาราศาสตร์ และอลอยเซียส ลิลเลียส นักฟิสิกส์ สันตะปาปาเกร็กกอรีที่สิบสามจึงทรงมีคำสั่งให้วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1582 เป็นวันสุดท้ายของปฏิทินจูเลียน และวันถัดมาเป็นวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม เพื่อความถูกต้องในระยะยาว ทุกๆ 4 ปีจึงถูกกำหนดให้เป็นปีอธิกสุรทิน เว้นแต่เป็นปีครบรอบศตวรรษ เช่นปี 1700 หรือปี 1800 ปีครบรอบศตวรรษจะเป็นปีอธิกสุรทินได้ก็ต่อเมื่อหารด้วย 400 ลงตัวเท่านั้น (เช่นปี 1600) กฎนี้ได้ตัดปีอธิกสุรทินออก 3 ปีใน 4 ศตวรรษ ทำให้ปฏิทินมีความถูกต้องมากพอสำหรับการใช้โดยทั่วไป

ผู้ปกครองโปรดเตสแตนท์ไม่ยอมรับปฏิทินใหม่ที่พระสันตะปาปาทรงมีคำสั่งให้ใช้ ดังนั้นเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์จึงเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ปฏิทินเกร็กกอเรียนเมื่อ ค.ศ. 1698 อังกฤษเริ่มมาใช้ใน ค.ศ. 1752 ดังที่กล่าวถึงไปแล้ว และรัสเซียใช้ปฏิทินใหม่นี้ใน ค.ศ. 1918 และจีนเมื่อ ค.ศ. 1949

ถึงแม้จะเป็นปีอธิกสุรทิน ปีเกร็กกอเรียนก็ยังยาวนานกว่าเวลาโคจรของโลกอยู่ราว 26 วินาที ด้วยเหตุนี้ สหัสวรรษที่ 3 จึงเริ่มต้นในเวลา21:01 นาฬิกาของวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1999 แต่อย่าเพิ่งด่วนสรุป ก่อนอื่นขอให้พิจารณาว่าปฏิทินเกร็กกอเรียนเริ่มต้นที่ปีที่ 1 ไม่ใช่ปีที่ 0 ดังนั้นการเพิ่มเวลาเข้าไปอีก 2000 ปีย่อมหมายความว่า สหัสวรรษที่ 3 เริ่มต้นเมื่อ 21:34 นาฬิกาของวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2000 อย่างไรก็ดี เนื่องจาก Dionysis Exeguus พระในศตวรรษที่ 6 ผู้มีหน้าที่ตั้งปฏิทินจากวันประสูตรของพระเยซูคริสต์ ได้คำนวณการก่อตั้งกรุงโรมผิดพลาดไปราว 4 ปี (และไม่ได้นับปีที่ 0) ด้วยเหตุนี้ สหัสวรรษที่ 3 ที่ถูกต้องแท้จริงนั้นเริ่มต้นในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1995

จอร์จ วอชิงตัน
จอร์จ วอชิงตันเกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1731 และ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1732

เมื่อศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช ชาวสุเมโร-บาบิโลเนียนได้ริเริ่มการใช้หนึ่งวันที่มี 24 ชั่วโมงขึ้น

ใน ค.ศ. 1905 ไอน์สไตน์ได้แสดงไว้ในทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาว่า การเคลื่อนที่นั้นมีผลต่อเวลา ด้วยเหตุนี้ ยิ่งเคลื่อนที่เร็วเท่าไหร่ เวลาก็จะยิ่งเดินช้าลงเท่านั้น

ในศตวรรษที่ 6 พระและนักดาราศาสตร์ชาวโรมันชื่อไดโอนิเซียส เอ็กซิกวซ (ไดโอนิเซียสน้อย) ได้ทำการปฏิรูปปฏิทินเพื่อตั้งปฏิทินจากวันประสูติของพระเยซูคริสต์ เขาได้กำหนดวันประสูติไว้ในปีที่ 753 นับจากวันตั้งกรุงโรม และคำนวณไปจนถึงวันที่กษัตริย์เฮร็อดสิ้นพระชนม์ ทว่าไดโอนิเซียสคำนวณผิด เพราะกษัตริย์เฮร็อดสิ้นพระชนม์หลังการตั้งกรุงโรมเพียง 749 ปีเท่านั้น เท่ากับว่าพระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อปีที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช นอกจากนี้ไดโอนิเซียสยังไม่ได้นับรวมปีที่ 0 เขาใช้ปฏิทินจูเลียน