รู้ไหมว่าที่เปิดกระป๋องถูกประดิษฐ์ขึ้น 48 ปีหลังจากที่มีประดิษฐ์กระป๋องออกมา?

ก่อนจะมีที่เปิดกระป๋อง เมื่อก่อนเราเปิดระป๋องกันด้วยค้อนและสิ่ว กล่องเคลือบดีบุก หรือที่เรียกกันว่ากระป๋อง ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1810 โดยชาวลอนดอนที่ชื่อว่าปีเตอร์ ดูแรนด์เพื่อใช้เก็บอาหาร ในขณะนั้นยังไม่มีที่เปิดกระป๋อง และที่ฉลากสินค้ากระป๋องจะเขียนไว้ว่า: "ใช้สิ่วหรือค้อนตัดรอบฝาใกล้ขอบด้านนอก"

มีผู้ประดิษฐ์ที่เปิดกระป๋องขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1858 โดยชาวอเมริกันชื่อเอซรา วาร์เน็ต ที่เปิดกระป๋องแบบมีล้อที่เรารู้จักกันดีนั้นได้รับการประดิษฐ์ขึ้นในปี 1925 เบียร์กระป๋องออกสู่ตลาดในปี 1935 เออร์มอล เคลออน เฟรซเป็นผู้ประดิษฐ์ฝากระป๋องชนิดเปิดง่ายขึ้นในปี 1959

นับตั้งแต่ปี 1972 มีการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมขึ้นมารวมน้ำหนักแล้วเท่ากับ 64 ล้านตัน (ประมาณ 3 ล้านล้านกระป๋อง) ถ้านำวางต่อๆ กันจะมีความยาวไปถึงดวงจันทร์ได้นับเป็นพันๆ ครั้ง ถึงกระนั้นกระป๋องก็เป็นเพียงไม่ถึง 1% ของขยะซึ่งเป็นของแข็งทั้งหมด เพราะกระป๋องราวๆ หนึ่งในสี่นั้นเป็นกระป๋องรีไซเคิล ทุกๆ ชั่วโมงทั่วโลกมีการรีไซเคิลกระป๋องถึง 9 ล้านกระป๋อง นี่อาจถือได้ว่าเป็นข่าวดี เพราะถ้าเราใช้วิธีทำลายกระป๋องด้วยการฝังก็ต้องใช้เวลาถึง ประมาณ 200 ปีในการย่อยสลายกระป๋องหนึ่งใบ ส่วนกระดาษนั้นต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนในการย่อยสลายตามธรรมชาติ ถุงเท้าไหมพรมประมาณหนึ่งปี ขณะที่พลาสติกต้องใช้เวลานานนับร้อยปี

กระป๋องรีไซเคิลสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 95% ของพลังงานที่จำเป็นต้องใช้ในการสกัดอลูมิเนียมจากสินแร่ หรือเทียบเท่ากับน้ำมัน 18 ล้านบาร์เรล หรือ 10.8 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

กระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วที่ผ่านการรีไซเคิลจะกลับไปวางอยู่บนชั้นสินค้าของห้างสรรพสินค้าได้ภายใน 60 วัน

โลกของนักรีไซเคิล

ในโลกนี้มีจักรยานอยู่มากกว่าพันล้านคัน