รู้ไหมว่าทุกวันนี้โลกมีประชากรทั้งสิ้นถึงหกพันล้านคน?

สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริการายงานว่า ประชากรคนที่หกพันล้านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 1999 เวลา 1.24 นาฬิกา โดยองค์การสหประชาชาติเคยคาดการณ์วันดังกล่าวไว้เป็นวันที่ 12 ตุลาคม 1999

ทุกๆวินาทีมีคนเกิด 5 คนและคนตาย 2 คน และมีประชากรเพิ่มขึ้นจำนวนสุทธิ 3 คน ถ้าอัตรายังเป็นเช่นนี้ ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทุกๆ 40ปี และจะเพิ่มเป็น12 พันล้านคนใน 40 ปี เป็น 24 พันล้านคนใน 80 ปี และจะมีมากกว่า 48 พันล้านคนใน 120 ปี อย่างไรก็ตาม องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะคงที่ที่ 12 พันล้านคนอยู่เป็นเวลา 120 ปี เพราะวางแผนครอบครัวที่ได้ผลดีจะทำให้ทั่วโลกมีอัตราการเกิดต่ำลง และการศึกษาก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน เพราะเกือบครึ่งของประชากรหกพันล้านคนนั้นยังอยู่ในวัยน้อยกว่า 25 ปี

การที่ประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ไม่ได้เป็นเพราะอัตราการเกิดที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นผลมาจากอัตราการตายที่ลดลงมากกว่าปกติด้วย นอกจากนี้แล้ว ความก้าวหน้าทางสาธารณสุขและการแพทย์ ผลผลิตการเกษตรที่มีมากเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกก็ยิ่งทำให้ประชากรโลกเพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากค่าเฉลี่ยช่วงชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ในปี 1900 มีเพียงประชากรหนึ่งในสิบคนเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในเมือง แต่มาในปี 1994 ตัวเลขดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในทุกๆ สองคน นี่ทำให้เกิดมหานครขึ้นในประเทศต่างๆ โดยมีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองเหล่านี้จำนวนหลายล้านไปจนถึงสิบล้านคน การจัดการกับเมืองใหญ่เช่นนี้ รวมทั้งการหาวิธีจัดการทรัพยากรโลกที่ดีกว่านี้อาจจะกลายเป็นปัญหาที่แก้ยากที่สุดของศตวรรษหน้าก็ได้

ผู้หญิงและเด็ก ทุกๆ วันคู่แต่งงาน 200 คู่มีเพศสัมพันธ์กันและมีทารกเกิด 400,000 คน และมีคนเสียชีวิตจำนวน 140,000 ราย

ผู้หญิงและเด็กในแอฟริกา แม้ว่าจะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นและเกิดภาวะแห้งแล้ง แต่ภาวะขาดแคลนอาหารกลับเกิดขึ้นน้อยครั้งกว่าในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา ทุพภิกขภัยในแอฟริกาที่เราเห็นกันในข่าวโทรทัศน์นั้นมีสาเหตุมาจากการต่อสู้ทางการเมืองและสงครามกลางเมืองที่ทำลายระบบเศรษฐกิจ ทำให้การขนส่งเป็นอัมพาต และทำให้การส่งอาหารไปช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินไม่สามารถกระทำได้ ดู กรณีขัดแย้งระหว่างประเทศ

เรียงลำดับประเทศจากจำนวนประชากร: ปี 1999

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
จีน
อินเดีย
สหรัฐอเมริกา
อินโดนีเซีย
บราซิล
รัสเซีย
ปากีสถาน
บังคลาเทศ
ญี่ปุ่น
ไนจีเรีย
1,246,871,951
1,000,848,550
272,639,608
216,108,345
171,853,126
146,393,569
138,123,359
127,117,967
126,182,077
113,828,587

เรียงลำดับประเทศจากจำนวนประชากร:ปี 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
จีน
อินเดีย
สหรัฐอเมริกา
อินโดนีเซีย
บราซิล
ปากีสถาน
ไนจีเรีย
บังคลาเทศ
รัสเซีย
เม๊กซิโก
1,397,433,520
1,340,864,767
323,051,790
276,016,998
204,186,970
198,723,118
183,962,179
170,879,014
141,310,968
134,387,283