Da µabe µivijo na vseh celinah razen Antarktike

Na svetu je blizu 4.000 poznanih vrst µab, vključno s krastačami. Po velikosti so zelo različne, od enega centimetra do skoraj treh decimetrov. Tudi raznobarvnost µab in pestrost njihovih barvnih vzrocev je izredno velika.

Odrasle µabe so mesojede in jedo skoraj vse kar je manj±e od njih samih, vključno z insekti, črvi in celo drugimi µabami.

®abe imajo dolg, lepljiv jezik pritrjen na sprednji del µabjih ust. Značilno za µabe je, da svoj jezik sproµijo z bliskovito hitorstjo in tako ujamejo svojo µrtev.

Prva znana µaba (Vieraella herbsti) se je pojavila v pozni jurski dobi pred pribliµno 190 milijoni let. Primerki, ki so jih odkrili v Arizoni kaµejo, da sta µabji skelet in struktura telesa ostala skoraj nespremenjena do danes.

Največja µaba na svetu se imenuje goliatska µaba (Conraua goliath), ki µivi v Kamerunu. Doseµe velikost skoraj 30 cm in tehta skoraj 3,3 kilogramov. Najmanj±a µaba na svetu je zlata µaba (Psyllophryne Didactyla), ki µivi v Braziliji. Zrastejo do največ 9,8 mm.

Prav tako majhna pa je Eleutherodactylus iberia, ki so jo odkrili ±ele leta 1996 v Monte Iberia na Kubi. (©e vedno nima poljudnega imena.)  Druge majhne µabe so strupene in so dolge manj kot 1cm.

Pred kratkim so znanstveniki opazili, da se je ±tevilo µab in drugih dvoµivk po svetu močno zmanj±alo. Domnevajo celo, da so nekatere vrste izumrle v zadnjih petdesetih letih. Razlogi za to so zmanj±ane zaloge ozona, onesnaµenje, izguba µivljenskega prostora, naselitev novih naravnih sovraµnikov, bolezni in celo fungus.

®ab je vseh vrst in vseh velikosti

orjaska krastaca

lVelika krastača, iemenovana tudi "morska krastača" ali "orja±ka krastača" doseµe velikost od 15 do 23 cm ali pa celo več.

majhna strupena zabica

Ta drobna strupena µabica doseµe velikost manj kot 1 cm.

brazilska zlata zabica

Brazilska zlata µaba je najmanj±a µaba na svetu in meri nekaj več kot pol centimetra.

majhna ¾abica

Eleutherodactylus iberia, ki so jo odkrili leta 1996 na Kubi tudi ni dosti večja od pol centimetra.

zaba

®abe so vseh vrst oblik in barv in µivijo povsod razen na Antarktiki!

Goliatska zaba
Oči vas ne varajo - to je resnično goliatska µaba ob srnici!

®ivali A-F | G-L | M-S | T-®